Sirds siltumu 100 opīšiem ! Muhtara stāsts !

Šis ir stāsts par divu vīru draudzību un pieķeršanos daudzu gadu garumā – arī tad, ja viņi paši par to mazliet kautrējas.

Druknais milzis Muhtars nonāca patversmē 2015.gada janvārī. Būdams nopietns suns un kārtīgs sargs, Muhtars katram cilvēkam vis neuzticējās un klāt nelaida. Taču viņš labprāt pieņēma U komandas Nauri – pusotra gada garumā abi kļuva par sirdsdraugiem.

Visi teica – Naurim jāved Muhtars mājās un arī Nauris pats par to cieši domāja, taču milzim Muham vajadzīgi īpaši dzīves apstākļi, kurus tobrīd nebija iespējams nodrošināt. Kad uz Ulubeli atbrauca nopietni vīri un piedāvāja Muhtaram visu – kārtīgu mītni, solīdu sabiedrību un labu darbu, nevienam neradās šaubas, ka Muham beidzot jādodas dzīvē. Viņš aizbrauca pieskatīt svarīgu objektu un arī Nauris mainīja darbu – viņu ceļi šķīrās.

Bet 2018.gada beigās Muhtars atgriezās patversmē. Labais darbs kaut kā bija izbeidzies un nosirmot sākušais suns nevienam īsti nebija vajadzīgs. Kā mantu, kas aizlienēta uz laiku, viņu atveda atpakaļ. Muhtars aiz veca paraduma kārtīgi pieskatīja savu patversmes voljēru un droši vien klusībā bēdājās par likteņa netaisnību. Cerība, ka viņu – nu jau 12 gadus vecu suņu opi ar nopietnu raksturu kāds adoptēs, likās līdzvērtīga brīnumam. Līdz šī gada sākumā Ulubelē atgriezās arī Nauris.

🐾 Īsti vīri jau nav nav diez ko daiļrunīgi un emocijas neizrāda. Kas zina, par ko viņi abi tur voljērā un kopīgās pastaigās bija sprieduši. Bet kad Nauris un Anda kādā brīvdienā atbrauca uz Ulubeli, lai vestu Muhtaru uz savām mājām, acis slapjas bija visiem. Jo tā tam bija jānotiek – viņiem jābūt kopā. 🐾

Tagad bargais un sirdīgais individuālists Muhtars kļuvis par uzticamu ģimenes sargu, kurš ar džentlmeņa manierēm pieskata mājas kārtību un suņu meiteni Sāru, kas arī savulaik adoptēta no Ulubeles. Par to, ka Muhtars iedzīvosies un visi kopā jutīsies labi, šaubu nebija, jo viņi taču ir blakus – divi labākie draugi. ❤️

❤️ Paldies Andai par izpratni un apņēmību, paldies Naurim par pārliecību, paldies jums abiem kopā par sirdsdarbu! Lai skaists un piepildīts laiks kopā ar lielo draugu Muhtaru!

❗ Seniors Muhatrs Ulubelē kopumā nodzīvoja 3 gadus. Mēs visi esam padarījuši un varam padarīt šo satikšanos iespējamu – Ulubeles iemītnieka un viņa Cilvēka satikšanos! Pēc likumā strikti noteiktajām 14 dienām vai pēc nokill patversmes principa pat daudziem klusu cerību pilniem gadiem! Atbalsti Ulubeles nokill ideju, palīdzi viņiem satikties! Tavam ziedojumam Ulubelē ir dzīvības vērtība!