Ūdens ziloņiem

SĀRA GRŪENA

foto


Ceļojošā cirka pasaule ir nežēlīga ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret dzīvniekiem. Taču pietiek uzrasties vienam ar sirdsapziņu, iecietību un atvērtu sirdi apveltītam cilvēkam, lai lietas sāktu pamazām mainīties uz labo pusi un viss beigtos labi. Grāmata ir vienkārša, bez īpaša augstā lidojuma, taču aizrautīgi lasāma, līdzi jūtama un spodrina ticību labajam.

/Iesaka © Dace Rukšāne, 2014/