Ulubele Miķeļdienas gadatirgū 2014

Jau ceturto gadu Ulubele piedalās lielajā Miķeldienas gadatirgū Doma laukumā, stāstot cilvēkiem par atbildību, aicinot palīdzēt patversmes iemītniekiem.

foto
foto

Mūsu brīvprātīgie palīgi Margarita, Linda, Boneta un Rihards aktīvi līdzdarbojās: dalīja informatīvos materiālus, iejutās Ullu un Belles tēlos, izklaidējot mazos pasākuma apmeklētājus.