Ulubele sveic visus Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā

Šo svētdien tā īpaši parūpēsimies par saviem zvēriņiem un izmantosim iespēju veltīt tiem mazliet vairāk uzmanības – jo ir taču viņu ikgadējie svētki – Dzīvnieku aizsardzības diena.

DzAizsDiena

Datums – 4.oktobris – Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai ir izvēlēts, jo tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena. Sv.Asīzes Francisks uzskatāms par dabas mīļotāju un dzīvnieku un vides aizbildni. Asīzes Francisks (1182-1226) ir savdabīga personība Rietumu kultūrā. Viņu mēdz saukt arī par „Renesanses humānisma rītazvaigzni”. Sv.Asīzes Francisks juta Dabā slēpto dievišķo spēku, kas liecina par Dieva klātbūtni pasaulē.
Asīzes Francisks ir pazīstams ar savu patieso cieņu pret visām dzīvajām būtnēm.

B.Brofi

Dievs radījis dzīvo dabu mūsu vajadzībām un uzlicis mums arī lielu atbildību – rūpēties par tiem:

Un tapa vakars un tapa rīts – ceturtā diena.
Tad Dievs sacīja: “Lai ūdeņos mudžēt mudž dzīvu radījumu pulki, un putni lai lido pār zemi, pār debess velvi.”
Un Dievs radīja lielus jūras zvērus un visus dzīvus radījumus, kas rāpo un pulkiem mudž ūdeņos, pēc to kārtas un ikvienu spārnainu putnu pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
Un Dievs svētīja tos, sacīdams: “Vaislojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrā, un putni lai vairojas virs zemes.”
Un tapa vakars un tapa rīts – piektā diena.
Tad Dievs sacīja: “Lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas.” Un tā tapa.
Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas, un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.”
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.

Ulubeles komanda un tās iemītnieki
vēl jaukus šos svētkus Jums un Jūsu mīluļiem!