Ulubeles komanda un ķepaiņi sveic izdevniecību Zvaigzne ABC 30 gadu dzimšanas dienā!

Ulubeles komanda un ķepaiņi no sirds sveic Ulubeles atbalstītāju un visu dzīvnieku draugu -izdevniecību Zvaigzne ABC 30 gadu dzimšanas dienā! Mīlam, cienām un esam bezgalīgi pateicīgi par mūsu draudzību daudzu gadu garumā! Skaujam un samīļojam Zvaigznes ABC Mammu un Sirdi Viju Kilbloku.

Drauga plecu un atbalstu esam jutuši jau no pašiem Ulubeles pirmsākumiem 2010.gadā – kopš tā brīža soli pa solim esam gājuši un domājuši vienā virzienā. Mīlestība un empātija pret dzīvniekiem vienmēr izpaudusies Zvaigzne ABC izdevumos. Vija Kilbloka, mēs ļoti novērtējam to nepagurstošo darbu, ko Jūs ar komandu esat veltījusi Latvijas lielo un mazo iedzīvotāju izglītošanai attiecībās ar dzīvniekiem, izpratnes un līdzcietības veidošanā! Katra šāda grāmata, katrs izdevums ir kā grauds, kas nesīs augļus nākotnes Latvijai, kurā būs zinātkāra un gudra sabiedrība.

Izdevniecība Zvaigzne savā jubilejā viesus aicināja ziedu un dāvanu vietā sniegt savu atbalstu dzīvnieku patversmei Ulubele. Pats gaviļnieks – grāmatu izdevniecība Zvaigzne ABC – dāvāja Ulubelei EUR 1000 un viesi vēl EUR 1545. Kopā ziedojums Ulubeles ķepaiņiem izdevniecības 30 gadu jubilejā ir EUR 2545, kas ir līdzvērtīgi ar pilniem punčiem visiem 500 iemītniekiem četras dienas vai mēnesis specializētās veterinārās pārtikas tiem, kuriem šī īpašā barība ir nozīmēta. Mēs no sirds pateicamies par draudzību un dāsnumu!

Zvaigzne ABC un Ulubeles draudzību stiprina arī divi no Ulubeles adoptētie suņi Fredis un Greta, kuri jau vairāk nekā gadu iekļāvušies izdevniecības kolektīvā un strādā par kārtības un miera pieskatītājiem. Paldies par viņu aktīvo un darbīgo dzīvi!  Paldies, ka vienmēr esat atbalstījuši un ticējuši mums!  Lai jums raženi, enerģijas un vieduma pilni turpmākie gadi – lai viss izdodas! Lai arvien labākie autori un čaklākie lasītāji rod ceļu uz izdevniecību Zvaigzne ABC!

Video – Fredis un Greta priecīgi ierodas izdevniecības Zvaigzne teritorijā.