Visi uz piketu pret cietsirdības legalizēšanu!

Nodibinājums „Dzīvnieku drauga fonds” sadarbībā ar citām dzīvnieku aizsardzības un vides aizsardzības organizācijām ceturtdien, 17.septembrī, no plkst. 8.30 – 10.30 aicina visus uz piketu lai protestētu pret cietsirdīgu lauksaimniecības dzīvnieku kaušanas metožu ieviešanu Latvijā, kā arī prettiesisku un nedemokrātisku likumdošanas procesu.

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.
/Dzīvnieku aizsardzības likuma Preambula/

Saeima 2009.gada 10.septembrī pirmajā lasījumā steidzamības kārtībā pieņēma grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm – ātra rīkles pārgriešana ar ļoti asu nazi dzīvam, pie pilnas apziņas esošam dzīvniekam, pārgriežot kakla priekšējo daļu (miega artērijas), neskarot dzīvībai svarīgus orgānus – sirdi, galvas un muguras smadzenes, un pēc tam ļaujot dzīvniekam noasiņot. Faktiski ar šiem grozījumiem tiek atļauta dzīvnieku upurēšana – barbarisks un cietsirdīgs nogalināšanas veids.Attēls no:
http://libertarianvegan.today.com/category/animal-cruelty/


Dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzskata, ka pašreizējā „Dzīvnieku aizsardzības likumā” atspoguļojas Latvijas līdzšinējā tiesiskā kultūra un vēsturiskās tradīcijas dzīvības aizsardzībā un cietsirdības novēršanā, un sabiedrības izpratne par vērtībām. Latvija līdz šim varēja lepoties ar to, ka ir valsts, kur likums aizliedz izmantot un nogalināt dzīvniekus reliģiskajos rituālos.
Taču vēl vairāk par vēlmi Latvijā ar likumu atļaut cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem satrauc veids, kā šie grozījumi tapa – steigā un slepenībā, vienojoties atsevišķiem politiķiem un uzņēmējiem viena uzņēmēja interesēs, apejot tiesību aktos noteikto normatīvo aktu sagatavošanas un saskaņošanas kārtību.
Latvijas sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām un kompetentām institūcijām pat netika dota iespēja izteikt viedokli un piedalīties likuma jaunrades procesā, kā tam būtu jānotiek demokrātiskā valstī. Vēl vairāk – likumprojekta virzība tika apzināti slēpta, tā liedzot sabiedrībai jebkādu līdzdalības iespēju.
2009.gada 17.septembrī Saeimā grasās skatīt iepriekš minēto likumprojektu otrajā – galīgajā – lasījumā. Dzīvnieku aizsardzības un vides organizācijas no plkst. 8.30 līdz 10.30 organizē piketu pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11, lai protestētu pret tālāku likumprojekta virzību un procedūru, kādā Latvijas Saeimā pieņem visai sabiedrībai būtiskus likumus – slepenībā, steigā un bez publiskas diskusijas. Aicinām uz piketu pulcēties ne vien tos, kam nav pieņemama cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem legalizēšana Latvijā, bet ikvienu, kas iestājas par demokrātiju un tiesiskumu, par caurredzamu un savtīgu interešu neietekmētu likumdošanas procesu, par sabiedrības tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Organizācijām lūgums savu atbalstu akcijai paziņot elektroniski, nosūtot apliecinājumu dalībai uz e-pastu dzd@latnet.lv.

Ja kāds šaubās:
http://www.chooseveg.com/kosher-slaughter.asp
https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=1203
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?detectqt=false&video=kosher_beef&Player=qt

Kontakti

Solvita Vība, tālr.: 29427213; e–pasts: dzd@latnet.lv
Laura Karnīte, tālr.: 29165007; dzivniekusos@inbox.lv
Ilze Džonsone, tālr.: 29216113