Annele

Labdien!
Pagājušā gada 5.oktobrī Rāmavas istādes laikā ieguvām jaunu ģimenes locekli – sunīti.

foto


Nosaucām par Annu – ikdienā gan biežāk saukta par Anneli.
Suņu meitene tagad dzīvo Salaspilī. Viņa dala saimniecību ar vecāko suneni Klāru un vienaudzi runčuku Bosiku. Bosiks uz Latviju atceļoja no Saudi Arābijas, šajā valstī tika adoptēta Bosika mamma Mince.

foto
foto
foto


Anna labi iejutās mūsu mājās jau ar pirmajām stundām.
Anna ir ļoti laba Klāras skolniece un pacietīgs rotaļu biedrs Bosikam.
Brīžiem draiskojas visi trīs – Anna, Bosiks un Klāra.
Kopā arī paēd un atpūšās.

Paldies