Dalība konferencē

foto


Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” pārstāve 28.05.2015.g. piedalījās Valmieras novada fonda organizētajā konferencē “Brīvprātīgais darbs – Tavs veiksmes pakāpiens!”
Konferences programma
Tā kā Ulubeles brīvprātīgo palīgu loks kļūst aizvien plašāks, bija ļoti vērtīgi uzklausīt brīvprātīgo iedvesmas stāstus dažādās jomās, kā arī paneļdiskusiju par likumprojektu “Brīvprātīgā darba likums”.
Pateicamies konferences organizētājiem.

Dalība izstādē “Rīgas Kaķis”

No 17.maija līdz 24.maijam – Rīgas Kongresu namā notika starptautiskā rokdarbu izstāde “Rīgas kaķis”, kuru organizē amatnieku studija “Fleur“. Izstādes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos dažādās ar rokdarbiem saistītās aktivitātēs, kuras ne tikai attīsta cilvēku kā personību, bet arī palīdz atrast lietderīgu hobiju, kā arī ļauj iepazīties ar interesantiem cilvēkiem un paaugstināt savas iespējas darba tirgū. Izstādē bija iespēja aplūkot un iegādaties vairāk kā 200 unikālus amatnieku darbus kaķu tematikā – gleznas, adījumus, bižutēriju, apgleznotu zīdu, lelles, u.c.

foto


Izstādē piedalījāmies arī mēs – “Ulubele”. Mūsu stendā čakli darbojās pašpārliecinātā kaķenīte ar savu rotaļīgo, bet ne mazāk pašpārliecināto dēlu. Abi ar savu spilgti izteikto personību vilināja katru izstādes apmeklētāju pie mūsu stenda, kurš bija visapmeklētākais stends izstādē. “Ulubelei” bija lieliska iespēja iepazīstināt katru izstādes apmeklētāju ar mūsu – dzīvnieku pansijas “Ulubele” darbības nozari. Izstādes apmeklētājus informējām par iespēju iegūt sev jaunu draugu un bezlimita mīlestību, par iespēju palīdzēt mazajiem un lielajiem četrkājainiem draugiem. Aicinājām pie mums ciemos, jo katrs “Ulubeles” četrkājainais iemītnieks vēlas satikt savu īpašo cilvēku.

foto
foto
foto
foto
foto

 

Dalība festivālā “Tīrai Latvijai”

foto


Zaļās Jostas festivāls “Tīrai Latvijai” ir svētki bērniem un jauniešiem, kas piedalījušies konkursos un rūpējušies par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu.
Priecājamies, ka arī mēs – Ulubele – varējām piedalīties festivālā ar radošo darbnīcu, savā stendā pulcējot bērnus un jauniešus, stāstot tiem par līdzpaņemtajiem patversmes dzīvniekiem un atbildīgu attieksmi pret dzīvo radību.

foto
foto
foto

 

Cilvēcības stunda ar Rīgas 74.vidusskolu

foto


Šodien pie mums viesojās pozitīvi skolēni no Rīgas 74.vidusskolas. Liels paldies par atvesto barību, našķiem un sedziņām! Mums tas ļoti noderēs!
Jaunieši iepazinās ar patversmes teritoriju, uzzināja kā dzīvnieki nonāk patversmē un cik ilgi uzturās, iepazinās ar Jāzeponkuli un Reksu. Viņus ļoti pārsteidza, ka kaķu blokā dzīvo suņuks vārdā Bārda, kurš mīl un neaiztiek kaķus.
Skolēni pie mums viesojās brīdī, kad mājup devās viens no mūsu kucēniem. Kucēnu uz jaunajām mājām Smiltenē pavadīja aplausu vētra un vēlējumi, lai aug par gudru un skaistu suni!
Priecājamies, ka sadarbība ar 74.vidusskolu jau turpinās daudzus gadus.

Dalība Traktordienā 2015

Nodibinājums „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai” 2015..gada 16.maijā rīkoja pasākumu „TRAKTORDIENA 2015”, kas notika Andra Grantiņa zemnieku saimniecībā „Eriņi”, „Sīpolnieku laiks”. Pasākums tika rīkots sadarbībā ar zemnieku saimniecības īpašniekiem Grantiņu ģimeni. Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku tīkls. Pasākums notika 6.reizi un tā mērķis ir – veicināt Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanas un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizēt pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem, lauksaimniecības nozares speciālistiem, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem un interesentiem, dodot iespēju satikties uz lauka, pavadīt laiku, iegūt informāciju, izglītoties, izklaidēties un iepazīt Latvijas lauksaimniecību un laukus.
Pasākumā piedalās lauksaimniecības tehnikas uzņēmumi, kuri Latvijā ražo un pārdod lauksaimniecības tehniku, uzņēmumi, kas piedāvā ar lauksaimniecību un laukiem saistītus pakalpojumus, ar lauksaimniecības nozari saistītās valsts un nevalstiskās organizācijas, lauksaimniecības izglītības iestādes un dažādu nozaru speciālisti.
Pasākumu kuplinājām arī mēs – „Ulubele”, mēs bijām daudz – suņu mammīte ar saviem 6 bērniņiem, no kuriem 4 satika Savu cilvēku!
Mūsu stendā, kā allaž, dalījāmies par Atbildību: par cilvēka atbildību pret saviem „mazākajiem brāļiem un māsām”, “Ulubelei” bija lieliska iespēja iepazīstināt pasākuma dalībniekus un apmeklētājus ar savu – dzīvnieku pansijas „Ulubele” darbības nozari, ko ikviens var aplūkot un smelties pozitīvas emocijas Ulubeles mājas lapā www.ulubele.org.

foto
foto
foto
foto

 

Nāc talkā dzīvnieku patversmei!


Darbs, kādu paveic dzīvnieku patversmes, ir bezgala cēls un fantastisks. Ir jābūt lielai drosmei un gribasspēkam, lai uzņemtos tādu atbildību. Tomēr arī patversmēm neklājas viegli un ir nepieciešama palīdzība.
Biznesa augstskolas „Turība” Studējošo pašpārvalde (BAT SP), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldi (LU BF SP), Rīgas Tehniskās universitātes Studentu pašpārvaldi (RTU IEVF SP), Ekonomikas un Kultūras augstskolas Studentu pašpārvaldi (EKA SP) un deju studiju „PRO-X” 18. aprīlī dzīvnieku patversmē „Ulubele” rīkos talku, lai sakoptu patversmes apkārtni, izvestu pastaigā suņus, kā arī vienkārši labi pavadītu laiku un pēc talkas vienotos kopīgā piknikā.
Ikvienam ir iespēja lielākā vai mazākā pulkā nākt talkā dzīvnieku patversmei – katrs darbiņš ir vērtīgs!

Dalība Rāmavā Pavasaris 2015

foto
foto
foto


2015.gada 9.-12.aprīlī izstāžu kompleksā “Rāmava” Ulubeles komanda piedalījās izstādē “Pavasaris 2015”, kas ir nozīmīgākā lauksaimniecības, mežizstrādes, komunāltehnikas un dārzkopības izstāde Latvijā. Izstāde pulcēja nopietnus un strādīgus viesus un dalībniekus no visas Latvijas.
Ulubeles stendā stāstījām par patversmi, par katras lauku sētas nozīmīgāko sastāvdaļu – teritorijas pieskatītāju suni un peļu junkuru kaķi. Aicinājām uz Līčiem, kur nu jau ap 300 rējēju un murrātāju gaida savu iespēju apdzīvot un pieskatīt SAVU māju.
Kopā ar mums stendā bija skaistais, gudrais Bosiks un suņbērni.
Pateicamies Rāmavas izstāžu kompleksa saimniekam G.Zalcmaņa kungam, kā arī visiem, kas piestāja pie mūsu stenda un dalījās ar saviem stāstiem, paldies saimniekiem, kuri ir devuši mājas Ulubeles iemītniekiem, paldies tiem, kas vēl domā to darīt, paldies bērniem, kas ziedoja savu sakrāto naudiņu Ulubeles astaiņiem.

Cilvēcības stunda Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskolas 6.klases mums sagatavoja īpašu izstādi – reklāma Ulubelei, ko bija gatavojuši paši bērni. Pārsteidza darbu daudzveidība un izpratne par dzīvnieku patversmes būtību: tās ir tikai pagaidu mājas, jo dzīvniekam ir vajadzīgs savs Cilvēks, sava Māja.
Visi kopā nodevāmies sarunām par un ap dzīvniekiem Ulubeles Cilvēcības stundā. Mūsu četrkājainā pedagoģe sunīte Olga labprāt ļāvās bērnu uzmanības apliecinājumiem. Paties prieks pārņēma uz jautājumu: “Kā jums šķiet, kas ir suns – prieks vai atbildība?” saņemt bērnu pārliecinošu atbildi: “Prieks un atbildība!”

foto
foto

 

Fokusgrupas vadlīnijas 1.5.2.2.2.aktivitātei

Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” pārstāvis piedalījās Safege Baltija organizētajā fokusgrupas diskusijā.
Fokusgrupas mērķis: noskaidrot alternatīvo pakalpojumu sniedzēju un valsts/pašvaldības viedokli par sniegto pakalpojumu lietderīgumu un iespējamajiem virzieniem to kvalitātes uzlabošanai.
Jautājumu kopas:
1. Valsts un pašvaldību sadarbība ar NVO pakalpojumu sniegšanas jomā
– Kādas ir sadarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes?
– Kā puses atrada viena otru? Kurai bija iniciatīva savstarpēji sadarboties?
– Vai pakalpojumi ir nepieciešami/pieprasīti kontekstā ar valsts/pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem?
2. Informācija par pētījuma ietvaros projekta dalīniekiem izsūtītās anketas rezultātiem, dalībnieku viedokļi par tiem
3. Diskusija par to, vai NVO un valsts/pašvaldību sadarība rada sinerģiju.