Dzīvības enciklopēdija visus saskaitīs

Grandiozā interneta enciklopēdijā apkopos ziņas par visām augu un dzīvnieku sugām
Pasaules zinātnieki sāk veidot grandiozu bezmaksas interneta enciklopēdiju, kurā būs apkopotas ziņas par visiem 1,8 miljoniem cilvēcei zināmo augu un dzīvnieku sugu.
“Dzīvības enciklopēdiju” paredzēts izveidot aptuveni desmit gadu laikā, ietverot tajā sugu aprakstus līdz ar attēliem, kartēm, videomateriāliem, skaņu ierakstiem, molekulārās bioloģijas un ģenētikas datiem un citu informāciju, bet vienlaikus mudinot arī amatierus pievienot savus novērojumus.
Kā sacījis projekta izpilddirektors Džeimss Edvardss, šo izdevumu varētu nosaukt par makroskopu – pretstatā mikroskopam, jo tas ļaus uzlūkot dzīvību uz Zemes kopumā.
Iecerēts, ka enciklopēdija noderēs ikvienam, sākot no skolasbērna un beidzot ar pieredzējušu biologu. Tā varētu arī palīdzēt apzināt briesmas, ko katrai konkrētajai sugai rada piesārņojums, vides degradācija un globālā sasilšana.
100 miljonus dolāru vērto projektu vada vairāki pazīstami muzeji, universitātes un botāniskie dārzi, tai skaitā Hārvarda universitāte un Smitsona institūts.
Sākotnējo finansējumu pirmajiem divarpus gadiem 12,5 miljonu dolāru apmērā nodrošinājuši divi fondi – Džona un Ketrīnas Makartūru fonds un Slouna fonds.
Pie jaunā izdevuma veidošanas strādās 25-35 cilvēku komanda. Ja viss veiksies, kā paredzēts, tas aizņems aptuveni 300 miljonus lappušu, bet, savietojot visu informāciju vienā rindiņā, tās garums pārsniegtu 80 000 kilometrus, tātad varētu divreiz apjozt zemeslodi pa ekvatoru.
Enciklopēdijā tiks iekļautas esošās datu bāzes par zīdītājiem, putniem, zivīm, abiniekiem un augiem, bet veidošanas gaitā tai paredzēts pievienot ziņas gan par sugām, kuras vēl tikai tiks atklātas, gan par sen izmirušām sugām. “Ja mēs neiekļausim dinozaurus, pazaudēsim sešgadīgo puiku auditoriju,” piebildis Edvardss.
Tiek lēsts, ka uz zemeslodes ir vismaz astoņi miljoni sugu, bet līdz šim apzināta tikai nepilna ceturtā daļa no tām.
Sākumā izdevuma teksts būs angļu valodā, bet vēlāk paredzēti arī tulkojumi citās valodās.

pārpublicēts no: LETA REUTERS 11.05.2007