Jāņu diena svēta diena

Es uzliku saimniekam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai tam auga tādi zirgi
Kā kuplie ozoliņi.

Es savai Jāņa mātei
Došu ziedu vainadziņu,
Lai tai aug labas govis
Ziedainām kājiņām.

Mazliet tautisku, mazliet nerātnu, milzum lustīgu un neaizmirstamu gada īsāko nakti vēlam arī mēs,
U komanda