Juridisku konsultāciju dzīvnieku tiesībās sniegšana

Minkans

Pateicoties A.Borovkova juridiskā biroja „AB Grupa” atbalstam, Jums ir iespēja uzdot jautājumus juristam un saņemt atbildes par dzīvnieku tiesībām.
Birojs jau vairākus gadus kā vienu no saviem darbības virzieniem ir izvēlējies dzīvnieku tiesiskās aizsardzības jomu, tā pārstāvji ir piedalījušies būtiskāko normatīvo aktu dzīvnieku aizsardzībā izstrādē un pilnveidošanā. Jebkurai personai, kas vēlas noskaidrot vispārējus juridiska rakstura jautājumus saistībā ar dzīvnieka turēšanu un personas tiesībām un pienākumiem saskarsmē ar dzīvniekiem, tiek nodrošināta iespēja saņemt bezmaksas juridisku konsultāciju.
Šādā veidā nevar atrisināt komplicētas juridiskas problēmas. Bet atsevišķās situācijās var noderēt gan normatīvo aktu skaidrojums, gan norādes uz spēkā esošiem tiesību aktiem, kas cilvēkiem noder ikdienišķu jautājumu risināšanā.