Kam traucē Ulubeles ieviestie dzīvnieku aprūpes principi Līčos?

Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” (Ulubele) lielo Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos (Līči) apsaimnieko kopš 2010.gada 5.maija. Gatavojāmies jau izsūtīt ielūgumus Ulubeles un Līču astaiņu lielajam atbalstītāju lokam, lai maija svētkos kopā nosvinētu 3 gadu jubileju, kad… nejauši ieraudzījām Rīgas domes (RD) mājas lapā ievietotu paziņojumu par iepirkumu, kas ievietots neatbilstošā sadaļā, izsludināts 16.aprīlī ar vismazāko piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas laiku – tikai 10 dienas – pakalpojumam uz 4 gadu periodu… Piedāvājumu iesniegšana – 2.maijs!

Iepazīstoties ar iepirkuma komisijas sagatavoto konkursa Nolikumu, sapratām, ka tas apzināti un paslepus gatavots kādam, ar vienu vienīgu mērķi – dabūt Ulubeli jebkādiem līdzekļiem ārā no Līčiem. Nolikumā ietverta tāda kvalifikācijas prasība, kas nav nepieciešama pēc būtības, bet kas diskvalificē Ulubeli no dalības iepirkumā. Turklāt iepirkuma noteikumi ir gana odiozi: vienīgais vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, kā arī aizliegums dzīvnieku aprūpei pirmo 14 dienu laikā piesaistīt jebkādus pretendenta pašu līdzekļus vai ziedojumus. Acīmredzot iepirkuma komisiju neinteresē dzīvnieku aprūpes un ārstēšanas kvalitāte, pretendentu iepriekšējā pieredze patversmju apsaimniekošanā, kā arī absolūti vienaldzīgs ir būtisks šīs jomas iespējamo pretendentu atlases kritērijs – Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaužu oficiālie vērtējumi (A, B, C kategorijās) par dzīvnieku aprūpi un patversmju apsaimniekošanu.

Ulubeles darbības pamatprincipi ir maksimāli palīdzēt dzīvniekam no pirmās uzturēšanās dienas patversmē, saglabājot dzīvnieka dzīvību, nodrošināt pašvaldības un piesaistīto privāto līdzekļu caurskatāmību, atvērt Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi sabiedrībai. Šie principi nesaskan ar jauno iepirkumu.

Nav skaidrs, ko un kādā veidā vēlas sasniegt iepirkumu komisija, izvirzot šādu dīvainu vērtēšanas kritēriju – zemākā cena? Nolikumā teikts: “Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku skaits Rīgas pilsētā pieaug cilvēku bezatbildības dēļ un Rīgas domes pienākums ir cīnīties ar šo seku likvidāciju”. Ņemot vērā visu Nolikuma būtību, šķiet, ka iepirkuma komisijas galvenā interese ir klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku likvidācija par viszemāko cenu. Vai patiešām tāds ir Rīgas pilsētas pašvaldības mērķis?

Uzziņai: Atgādinām, ka vēl joprojām (2 gadus) turpinās tiesvedība saistībā ar Līču patversmes apsaimniekošanu, ko ierosināja iepriekšējais patversmes apsaimniekotājs, apšaubot Ulubeles spēju sniegt dzīvniekiem kvalitatīvu veterinārmedicīnisko aprūpi un Ulubeles iniciatīvu neveikt dzīvnieku eitanāziju 15.dienā kopš to ievietošanas patversmē, bet turpināt dzīvnieku aprūpi par ziedotiem līdzekļiem līdz jauna saimnieka atrašanai. Joprojām Ulubele aizstāv savu viedokli, ka ikviens nelaimē nokļuvis dzīvnieks ir pelnījis dzīvību un saņemt vislabāko aprūpi neatkarīgi no tā, vai nokļūst privātā vai pašvaldības patversmē. Kvalitatīva palīdzība kopšanai un ārstēšanai, piesaistot pašu līdzekļus vai ziedojumus, tiem nepieciešama no 1.dienas, nevis tikai no 15.dienas. Mēs tiesā aizstāvam tiesības, strādājot Līčos, nenogalināt patversmē nonākušos dzīvniekus.

Noklīdušo un pamesto dzīvnieku aizstāvībai Rīgas pilsētā, Ulubele steidzami uzrakstīja vēstuli RD vadībai par tikko izsludinātā konkursa nolikuma dīvainībām. Paldies RD vadībai, kas, jāatzīst, reaģēja operatīvi un šobrīd dīvainais iepirkums ir apturēts. Kas būs tālāk? Sekosim un informēsim!

Ulubele noteikti nepretendē uz vienīgā un labākā dzīvnieku aprūpētāja statusu Rīgā, bet iestājas par to, ka lietas notiek likumīgi un tiek organizēts pārdomāts, atklāts iepirkums, kurā tiek izvēlēts pretendents vai vairāki pretendenti ar nevainojamu reputāciju, pieredzi un piedāvājumu, kas ir saimnieciski izdevīgākais un dzīvnieku labturībai labvēlīgākais, nevis tāds iepirkums, kurā pasūtītāju interesē dzīvnieku likvidācija par viszemāko cenu!

Lūdzam viedokļus, idejas, novērojumus un priekšlikumus sūtīt uz epastu: ulubele@ulubele.org
Papildus informācijai:
Ulubeles vēstule Rīgas domes vadībai
Iepirkuma RD DMV 2013/29 Nolikums

Ulubeles komanda