Lielā talka 2014 Ulubelē

Ulubeles patversmē Līčos, kā ik gadu, Lielās talkas dienā tika gaidīti pēc fiziska darba izslāpušie un palīdzēt gribošie Ulubeles draugi.
Strādājām jau ar nopietni un daudz. Tikpat daudz gandarījuma par padarīto darbu, samīļotiem suņiem, kaķiem…
Kāda tad bija mūsu darbīgā talkas diena? Īsumā tāda:

1) kopām mežu, žāģējām malku

talka Ulubelē
talka Ulubelē

2) staidzinājām suņus

talka Ulubelē
talka Ulubelē

3) mazgājām logus

talka Ulubelē

4) smukas, atbildīgas meitenes

talka Ulubelē

5) strādīgi, stipri puiši

talka Ulubelē

6) pa vidu laimīgā Oira

talka Ulubelē

7) paldies talkotājiem

talka Ulubelē
No sirds pateicamies visiem čaklajiem palīgiem,
Ulubeles komanda