Pansijas uzturēšana

pansija

Kopš 2005.gada novembra biedrība Dolessalā ir izveidojusi un uztur pansiju dzīvniekiem, kuriem nav atrodami jauni saimnieki. Jebkura dzīvība ir vērtība. Biedrības mērķis ir nodrošināt iespēju dzīvot arī tiem dzīvniekiem, kuri ir cietuši netaisnību un tādēļ vairs nespēj līdz galam uzticēties kādam konkrētam cilvēkam, tādiem, kas nav socializējami, lai dotos uz jaunām mājām, vai arī tādiem, kuriem ilgstoši neatrodas jauni saimnieki.
Mūsu pirmie iemītnieki ir tagadējā tirdzniecības centra „Domina” teritorijā bijušā „VEF” sargi (mūsu Vefieši), kas pansijā uzturas no tās pirmsākumiem.
Šobrīd pansijā pastāvīgi uzturas 13 suņi. To priekam un vajadzībām ir izveidoti plaši āra voljēri un mājīgi, salmiem izklāti mitekļi. Nepārtraukti tiek plānoti un veikti dažādi uzlabojumi, lai pansijas iemītnieku dzīvi iekārtotu aizvien ērtāku. Tur mums lieti noder līdzās esošā malkas laukuma darbinieku prasmīgās rokas. Tāpat reizi gadā uz Ulubeli talkā tiek aicināti mūsu draugi un atbalstītāji, kuru padarītā darba apjoms ir nenovērtējams.