Sabiedrības informēšana

Ik gadus noteiktās sezonās ir notikumi, kas atkārtojas un kuru novēršanai nepieciešamas plašākas sabiedrību informējošas kampaņas, lai mazinātu kaitīgās sekas, kas tiek nodarītas dzīvniekiem aiz nezināšanas vai paviršības.
Informatīvo kampaņu viena no mērķgrupām ir atbildīgā sabiedrības daļa, kas ar attiecīgu informāciju spēs veikt tā saucamo sabiedrisko kontroli.
Lielāka sabiedrības izpratne par dzīvnieku turēšanu un atbildību veicinās dzīvnieku uzturēšanas negatīvo seku (klaiņošana, nekontrolēta vairošanās, nepārdomāta dzīvnieku iegāde u.tml.) mazināšanos.

foto